Klubmesterskaber

Klubmesterskab 2018

Lørdag D.16. juni kl. 10.00

Klubmesterskabet vil blive afviklet over forårssæsonen fra feb. – maj.
Spilleform for dette års klubmesterskab. Vi starter med indledende runder fra torsdag den 1. februar og frem til torsdag d.31. maj.

Klubmesterskabet vil blive afviklet over flere serier for at få et reelt gennemsnit så vi i år kan finde den faktiske klubmester. Man meddeler på træningsaftnen at man ønsker at spille min 2 snittællende serier til dette års klubmesterskab.

Man sørger for at få en udskrift fra hallen som dokumentation for spillede serier, denne udskrift afleveres til Klaus Simonsen eller Morten Poulsen.

I løbet af forårssæsonen skal man nå at spille et givet minimum antal serier. Dvs. at hvis man mangler at spille nogle serier vil de manglende serier tælle som 0 kegler pr. serie og medregnes i snittet.

Antallet af serier, der minimum skal spilles, vil være følgende:

 

Mikropuslinge: 12 Serier
Ungdom: 15 Serier
Senior: 20 Serier
Handicap:   8 Serier

 

Lørdag den 16. juni vil der være sommerafslutning for klubbens medlemmer

Denne dag vil vi afvikle finalerne for de 4 grupper, hvor de 4 bedste fra indledende går videre (Mikropuslinge, Ungdom, Herrer, Damer og handicap) Her vil nr. 1 fra indledende spille mod nr. 4 og nr. 2 spiller mod nr. 3, hvorefter de to vindere spiller finale og de to tabere spiller om 3-4 plads.

Der vil være bowling for alle på denne dag, efter at finalerne er afviklet.

Derudover vil vi gerne bede klubbens medlemmer om at komme med indstillinger til, hvem der skal have dette års Æres-pris, for at havde gjort noget godt for klubben. Dette skal indeholde en begrundelse for indstillingen. Bestyrelsen vil herefter udvælge årets Æres medlem ud fra de indkommende forslag.